Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tuất – Nano Machine

Xem tuổi xông nhà đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng so với dân cư Nước Ta. Chọn được người xông tuổi thích hợp còn giúp mang lại tài lộc và như mong ước đến cho gia chủ .

Mặc dù vậy, không phải ai cũng biết chọn tuổi xông đất phù hợp với mình. Dưới nội dung sau đây, hãy cùng lắng nghe ý kiến chuyên gia để biết xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tuất thật chính xác nhé.

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tuất

Thông tin về người tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những gia chủ có năm sinh:  1958, 1970, 1982, 1946, 1994.

Bạn đang đọc : Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tuất
Tuổi Tuất gồm có những loại tuổi :

 • Mậu Tuất: sinh năm 1958
 • Canh Tuất: sinh năm 1970
 • Nhâm Tuất: sinh năm 1982
 • Bính Tuất: sinh năm 1946, 2006
 • Giáp Tuất: sinh năm 1994

Hướng dẫn chọn tuổi xông đất năm Canh tý 2020 cho tuổi Tuất

Đối với gia chủ tuổi Tuất thì nên chọn người xông đất theo 03 tiêu chuẩn sau :

 • Người xông nhà hợp tuổi Tuất phải là người có bản mệnh tương sinh với bản mệnh của gia chủ
 • Tương sinh về thiên can với gia chủ
 • Tương sinh về địa chi với gia chủ

Bên cạnh đó có một vài yếu tố khác để tuổi Tuất hợp với tuổi nào xông nhà năm 2020. Nên chọn người xông đất là người hòa đồng, tính tình cởi mở thì mới mong một năm Canh Tý thuận tiện mọi bề .

Xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tuất

Do có nhiều loại tuổi Tuất nên xem tuổi xông nhà năm 2020 cũng sẽ không giống nhau so với từng loại tuổi Tuất. Chi tiết như sau :

A. Xem tuổi xông đất năm Canh tý 2020 cho tuổi Mậu Tuất (1958)

Tuổi Mậu Tuất là sinh năm (1958, 2018) thuộc ngũ hành Bình Địa Mộc – gỗ đồng bằng. Tuổi xông nhà năm Canh tý 2020 cho tuổi Mậu Tuất bao gồm các tuổi sau:

1. Tuổi xông nhà 1965 ( Ất Tỵ – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 15/20 ( Khá )
2. Tuổi xông nhà 1956 ( Bính Thân – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>> > Tổng điểm : 15/20 ( Khá )
3. Tuổi xông nhà 1986 ( Bính Dần – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 15/20 ( Khá )
4. Tuổi xông nhà 1994 ( Giáp Tuất – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Mậu của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 15/20 ( Khá )
5. Tuổi xông nhà 1995 ( Ất Hợi – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 15/20 ( Khá )
6. Tuổi xông nhà 1948 ( Mậu Tý – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 14/20 ( Khá )
7. Tuổi xông nhà 1978 ( Mậu Ngọ – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. =>
 • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Không tốt

>> > Tổng điểm : 14/20 ( Khá )
8. Tuổi xông nhà 1949 ( Kỷ Sửu – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) vừa phạm Tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) với địa chi Tuất của gia chủ. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>> > Tổng điểm : 13/20 ( Khá )
9. Tuổi xông nhà 1987 ( Đinh Mão – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mão vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) vừa phạm phạm Tương hình (Tý chống Mão) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Không tốt

>> > Tổng điểm : 13/20 ( Khá )
Phân tích tương tự như so với những tuổi Tý khác, ta có :

B. Xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tuổi Canh Tuất (1970)

Gia chủ tuổi Canh Tuất là những người sinh năm 1970, thuộc ngũ hành Thoa Xuyến Kim – Vàng trang sức. Do đó, tuổi phù hợp để xông nhà năm 2020 cho tuổi Canh Tuất bao gồm:

 • Nhâm Dần 1962 (Khá)
 • Mậu Thân 1968 (Khá)
 • Nhâm Thân 1992 (Khá)
 • Mậu Dần 1998 (Khá)
 • Ất Sửu 1985 (Khá)
 • Tân Tỵ 1941 (Trung bình)
 • Đinh Hợi 1947 (Trung bình)
 • Canh Tý 1960 (Trung bình)
 • Ất Tỵ 1965 (Trung bình)

C. Xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tuổi Nhâm Tuất (1982)

Người Nhâm Tuất sinh năm 1982, có ngũ hành Đại Hải Thủy – nước biển lớn. Ta có, tuổi xông nhà năm 2020 cho tuổi Nhâm Tuất như sau:

 • Nhâm Dần 1962 (Tốt)
 • Nhâm Thân 1992 (Tốt)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Ất Sửu 1985 (Khá)
 • Giáp Ngọ 1954 (Khá)
 • Giáp Tý 1984 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Trung bình)

D. Xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Tuất (1946, 2006)

Tuổi Bính Tuất là những gia chủ sinh năm (1946, 2006) có ngũ hành Ốc Thượng Thổ – đất nóc nhà. Do đó, tuổi phù hợp để xông nhà năm 2020 cho tuổi Bính Tuất bao gồm:

 • Nhâm Dần 1962 (Khá)
 • Bính Thân 1956 (Khá)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Bính Dần 1986 (Khá)
 • Nhâm Thân 1992 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Ất Hợi 1995 (Khá)
 • Mậu Tý 1948 (Khá)

E. Xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tuổi Giáp Tuất (1994)

Người Giáp Tuất là những gia chủ có năm sinh 1994, thuộc ngũ hành Sơn Đầu Hỏa – lửa trên đỉnh núi. Ta có, tuổi xông nhà năm 2020 phù hợp cho tuổi Giáp Tuất bao gồm:

 • Mậu Thân 1968 (Khá)
 • Mậu Dần 1998 (Khá)
 • Bính Thân 1956 (Khá)
 • Canh Dần 1950 (Khá)
 • Canh Tý 1960 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Canh Thân 1980 (Khá)
 • Bính Dần 1986 (Khá)
 • Canh Ngọ 1990 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)

Trên đây là “xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tuất”. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp cho bạn đọc, đặc biệt nhất là các gia chủ tuổi Tuất biết cách xem tuổi xông nhà phù hợp mang lại may mắn và thành công. Chúc bạn và gia đình có một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.

>>> Có thể bạn quan tâm năm 2020 tuổi Tuất nên sơn nhà màu gì?

Quý khách còn bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào cần được tư vấn thêm. Hãy liên hệ với Tongkhoson.com để được hỗ trợ nhanh nhất và chính xác nhất.

tongkhoson.com: 02438626655

Source: https://nanomachine.vn
Category: Tử vi

Nano Machine
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart