Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Mão | https://nanomachine.vn

Có thể bạn chưa biết, người đến xông đất đầu năm mang ảnh hưởng rất lớn đến tài vận của gia chủ. Vì vậy, có thể nói việc xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Mão được nhiều người quan tâm.

Dưới nội dung sau đây, sẽ cung ứng thông tin về ngày mở hàng mở bán khai trương, xuất hành, tuổi xông đất hợp đầu năm 2020 cho gia chủ tuổi Mão .

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Mão

Vì sao cần phải coi trọng việc xem tuổi xông đất đầu năm?

Ngay sau thời khắc Giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ. Gia chủ sẽ căn cứ vào sự thành đạt, tài cán, đức độ, sức khỏe… của người xông đất để đoán vận hạn cho mình.

Tục xông đất bộc lộ khát vọng về sự thịnh vượng, thịnh vượng và người xông đất như một tín hiệu để người ta giải đoán trước hậu vận của năm đó .

Thông tin về tuổi Mão

Để tìm hiểu và khám phá về tuổi xông nhà tương thích nhất với tuổi Mão, thứ nhất tất cả chúng ta cùng đi tìm hiểu và khám phá thông tin về tuổi Mão :

Tuổi Mão là những gia chủ có năm sinh: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Tuổi Mão gồm có nhiều căn tuổi Mão khác nhau gồm :

 • Ất Mão: sinh năm 1975
 • Đinh Mão: sinh năm 1987
 • Kỷ Mão: sinh năm 1999
 • Tân Mão: sinh năm 1951
 • Quý Mão: sinh năm 1963

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Mão

Xem tuổi xông nhà năm Canh tý 2020 cho tuổi Mão địa thế căn cứ vào :

 • Thiên Can
 • Địa chi
 • Ngũ hành

Tất cả những yếu tố trên phải tương thích với tuổi của gia chủ. Có như vậy mới mang lại vận mệnh tốt, hậu vận tích cực cho gia chủ cũng như những thành viên sống trong mái ấm gia đình .
Tuổi Mão có nhiều căn tuổi Mão khác nhau, chính vì vậy xem tuổi xông nhà năm Canh Tý cho từng tuổi Mão sẽ không giống nhau. Cụ thể dưới đây :

A. Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Đinh Mão

Tuổi Đinh Mão là những gia chủ sinh năm 1987, có ngũ hành thuộc Lư Trung Hỏa. Tuổi xông nhà năm 2020 phù hợp với tuổi Đinh Mão được sếp theo thứ tự bao gồm:

1. Tuổi xông nhà 1995 ( Ất Hợi – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 15/20 ( Khá )
2. Tuổi xông nhà 1947 ( Đinh Hợi – mệnh Thổ )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 14/20 ( Khá )
3. Tuổi xông nhà 1968 ( Mậu Thân – mệnh Thổ )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>> > Tổng điểm : 14/20 ( Khá )
4. Tuổi xông nhà 1994 ( Giáp Tuất – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 14/20 ( Khá )

5. Tuổi xông nhà 1949 (Kỷ Sửu – mệnh Hỏa)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>> > Tổng điểm : 13/20 ( Khá )
6. Tuổi xông nhà 1956 ( Bính Thân – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>> > Tổng điểm : 13/20 ( Khá )
7. Tuổi xông nhà 1965 ( Ất Tỵ – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 13/20 ( Khá )
8. Tuổi xông nhà 1979 ( Kỷ Mùi – mệnh Hỏa )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Không tốt

>> > Tổng điểm : 13/20 ( Khá )
9. Tuổi xông nhà 1992 ( Nhâm Thân – mệnh Kim )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim xung khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa khắc Kim => Không tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>> > Tổng điểm : 13/20 ( Khá )
10. Tuổi xông nhà 1955 ( Ất Mùi – mệnh Kim )

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim xung khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa khắc Kim => Không tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Không tốt

>> > Tổng điểm : 12/20 ( Trung bình )
Phân tích tương tự như như so với tuổi Đinh Mão, ta có tuổi xông nhà năm 2020 cho những tuổi Mão như sau :

B. Xem tuổi xông nhà cho tuổi Ất Mão (1975)

Tuổi Ất Mão là những gia chủ sinh năm 1975, có ngũ hành thuộc Đại Khê Thủy. Từ đó, ta có tuổi xông nhà cho người tuổi Ất Mão năm 2020 như sau:

 • Ất Mùi 1955 (Tốt)
 • Canh Thìn 1940 (Tốt)
 • Canh Tuất 1970 (Tốt)
 • Ất Sửu 1985 (Tốt)
 • Nhâm Thân 1992 (Tốt)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Nhâm Dần 1962 (Khá)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Canh Thân 1980 (Khá)
 • Ất Hợi 1995 (Khá)

C. Xem tuổi xông nhà cho tuổi Kỷ Mão (1999)

Tuổi Kỷ Mão là những gia chủ có năm sinh 1999, có ngũ hành thuộc Thành Đầu Thổ. Ta có, tuổi xông nhà năm 2020 phù hợp với người tuổi Kỷ Mão (1999) bao gồm:

 • Tân Hợi 1971 (Tốt)
 • Nhâm Thân 1992 (Tốt)
 • Ất Hợi 1995 (Tốt)
 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Bính Thân 1956 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Canh Thìn 1940 (Khá)
 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Kỷ Mùi 1979 (Khá)

D. Xem tuổi xông nhà cho tuổi Tân Mão (1951)

Tuổi Tân Mão là những gia chủ có năm sinh 1951, có ngũ hành thuộc Tùng Bách Mộc. Ta có, tuổi xông nhà năm 2020 phù hợp với tuổi Tân mão bao gồm:

 • Bính Thân 1956 (Tốt)
 • Ất Hợi 1995 (Tốt)
 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Kỷ Mùi 1979 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Bính Dần 1986 (Khá)

E. Xem tuổi xông nhà cho tuổi Quý Mão (1963)

Tuổi Quý Mão là những gia chủ sinh năm 1963, có ngũ hành thuộc Kim Bạch Kim. Tuổi xông nhà năm 2020 cho người tuổi Quý Mão bao gồm:

 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Mậu Thân 1968 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Ất Sửu 1985 (Khá)
 • Nhâm Thân 1992 (Khá)

Hy vọng với “xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho người tuổi Mão” trên đây sẽ giúp cho bạn đọc, nhất là những gia chủ tuổi Mão có thể chọn được tuổi xông nhà phù hợp nhất với mình đón vận mênh, rước tài lộc vào nhà. Tongkhoson.com chúc bạn và gia đình một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.

Quý khách còn bất kỳ thắc mắc và khó khăn nào cần được tư vấn, Hãy liên hệ với tongkhoson.com để được hỗ trợ nhanh nhất và chính xác nhất.

tongkhoson.com: 02438626655

Source: https://nanomachine.vn
Category: Tử vi

Nano Machine
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart