Tam tuần là gì

xuongrongdat đã viết :Trong văn hoá đọc sách hoặc báo, mình hay gặp tam tuần, lục tuần mình hiểu là trạc tuổi ba mươi, sáu mươi. Nhưng không hiểu tại sao dùng chữ tuần mà lại không dùng chữ thập ? ! ! Hay có nghĩa, có ý gì khác không ?

Nhấp chuột vào đây để mở rộng…

Bạn đang đọc: Tam tuần là gì

Trong từ điển Việt-Việt có:

– d. 1. Khoảng thời gian mười ngày, kể từ ngày mồng một, từ ngày mười một hoặc từ ngày hai mươi mốt trong tháng: Mỗi tháng có ba tuần là thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. 2. Khoảng thời gian mười tuổi một, tính từ một đến mười, từ mười một đến hai mươi…: Quá niên trạc ngoại tứ tuần (K).3. “Tuần lễ” nói tắt: Nghỉ hè tám tuần. 4. Thời kỳ: Tuần trăng mật; Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê (K). 5. Lần, lượt: Tuần rượu; Tuần hương.
– d. Người giữ việc canh gác trong làng trong thời phong kiến hay Pháp thuộc.
– “Tuần phủ” nói tắt: Lão tuần có ba vợ.

Như vậy tam, tứ, lục tuần là theo nghĩa 2 – khoảng thời gian 10 tuổi một. Tứ tuần có nghĩa 40 tuổi.

Có 2 câu minh hoạ (mình lấy trong Truyện Kiều) nữa nè:
– Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
Tuần cập kê: nghĩa là tuổi lấy chồng?!

Nhấp chuột vào đây để lan rộng ra …

Tuần ở đây có nghĩa 4 là thời kỳ, lúc. Tức đã tới thời kỳ, tới lúc, tới độ cập kê, quan hệ trai gái, lấy chồng.Trong từ điển Việt-Việt có : – d. 1. Khoảng thời hạn mười ngày, kể từ ngày mồng một, từ ngày mười một hoặc từ ngày hai mươi mốt trong tháng : Mỗi tháng có ba tuần là thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. 2. Khoảng thời hạn mười tuổi một, tính từ một đến mười, từ mười một đến hai mươi … : Quá niên trạc ngoại tứ tuần ( K ). 3. ” Tuần lễ ” nói tắt : Nghỉ hè tám tuần. 4. Thời kỳ : Tuần trăng mật ; Xuân xanh giao động tới tuần cập kê ( K ). 5. Lần, lượt : Tuần rượu ; Tuần hương. – d. Người giữ việc canh gác trong làng trong thời phong kiến hay Pháp thuộc. – ” Tuần phủ ” nói tắt : Lão tuần có ba vợ. Như vậy tam, tứ, lục tuần là theo nghĩa 2 – khoảng chừng thời hạn 10 tuổi một. Tứ tuần có nghĩa 40 tuổi. Tuần ở đây có nghĩa 4 là thời kỳ, lúc. Tức đã tới thời kỳ, tới lúc, tới độ cập kê, quan hệ trai gái, lấy chồng .

xuongrongdat đã viết :

Trong văn hoá đọc sách hoặc báo, mình hay gặp tam tuần, lục tuần mình hiểu là trạc tuổi ba mươi, sáu mươi. Nhưng không hiểu tại sao dùng chữ tuần mà lại không dùng chữ thập?!! Hay có nghĩa, có ý gì khác không?
Ở đây có chú bác, anh chị nào rành tiếng Hoa hay tiếng Hán Nôm giải thích chữ này giúp với!

Có 2 câu minh hoạ (mình lấy trong Truyện Kiều) nữa nè:
– Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
– Quá niên trạc ngoại tứ tuần.

Tuần cập kê: nghĩa là tuổi lấy chồng?!

Xin cảm ơn.

Nhấp chuột vào đây để lan rộng ra …

Nó còn có Thượng tuần Trung Tuần Hạ Tuần nữa cơ.theo mình hiểu nó là một vòng hay kiểu như là cái thời kỳ mà sẽ chắc chắn tới.Hán Việt nó cũng chỉ là Tuần thôi.ví dụ như tuần (một tuần mười ngày, một tháng chia thành ba tuần thượng tuần, trung tuần và hạ tuần) .Còn Tuần nói về tuổi tác thì kiểu như đến tuổi hẹn hò lấy chồng,tuổi ngoài ba mươi.kiểu thếNó còn có Thượng tuần Trung Tuần Hạ Tuần nữa cơ. theo mình hiểu nó là một vòng hay kiểu như là cái thời kỳ mà sẽ chắc như đinh tới. Hán Việt nó cũng chỉ là Tuần thôi. ví dụ như tuần ( một tuần mười ngày, một tháng chia thành ba tuần thượng tuần, trung tuần và hạ tuần ). Còn Tuần nói về tuổi tác thì kiểu như đến tuổi hẹn hò lấy chồng, tuổi ngoài ba mươi. kiểu thế
Bài đã được tự động hóa gộp : 31/10/20
Trong tính thời gian một tháng nó có 3 tuần thượng trung hạ.tuần tính tuổi tác nó tính theo tuần vậy.còn tuần cập kê ở đây cũng chỉ là đến tuổi cài trâm tiếng trung nó là 及笄 。con gái đến tuổi cài trâm cũng là tuổi hẹn hò. tuần tính thời gian thì cái đó ai cũng sẽ trải qua.
Bài đã được tự động hóa gộp : 31/10/20

VetMini đã viết :

Thường thường tiếng Hán chữ “tuần” (旬) liên quan đến đơn vị 10.
Từ này, nghĩa thứ nhất của nó là 10 ngày. Một tháng chia ra làm 3 tuần, 10 ngày đầu là thượng tuần, 10 ngày kế là trung tuần, và 10 ngày cuối là hạ tuần.
Nghĩa thứ hai của nó là 10 năm. Tuổi trạc tứ tuần có nghĩa là trạc 40.

Tôi không có đọc được bản tiếng Nôm cho nên không biết từ “tuần cập kê” viết ra sao. Bảo đoán thì tôi đoán nó có nghĩa là “đầy, tròn” (cũng viết 旬)

Nhấp chuột vào đây để lan rộng ra …

Hai câu thơ đó trong tiếng trung là như thế này Bác :
Phồn thể
風流窒墨紅裙
春撑執齒細旬及筓
Giãn thể
风流窒墨红裙
春撑执齿细旬及筓@ ptm0412 Bài viết em có gi sai sao bác ? Trong tính thời hạn một tháng nó có 3 tuần thượng trung hạ. tuần tính tuổi tác nó tính theo tuần vậy. còn tuần cập kê ở đây cũng chỉ là đến tuổi cài trâm tiếng trung nó là 及笄 。 con gái đến tuổi cài trâm cũng là tuổi hẹn hò. tuần tính thời hạn thì cái đó ai cũng sẽ trải qua. Hai câu thơ đó trong tiếng trung là như thế này Bác : Phồn thể風流窒墨紅裙春撑執齒細旬及筓Giãn thể风流窒墨红裙春撑执齿细旬及筓

Cu Tồ đã viết :@ ptm0412 Bài viết em có gi sai sao bác ?Nhấp chuột vào đây để lan rộng ra …

Bài 6 có đoạn này không sai, nhưng lập 1 ý 2 lần và đã có ở trong 2 bài trên liền kề: ” Nó còn có Thượng tuần Trung Tuần Hạ Tuần nữa cơ. theo mình hiểu nó là một vòng hay kiểu như là cái thời kỳ mà sẽ chắc như đinh tới. Hán Việt nó cũng chỉ là Tuần thôi. ví dụ như tuần ( một tuần mười ngày, một tháng chia thành ba tuần thượng tuần, trung tuần và hạ tuần ). “

Đoạn này thì sai thật: Còn Tuần nói về tuổi tác thì kiểu như đến tuổi hẹn hò lấy chồng, tuổi ngoài ba mươi .

Bài 7 đọc câu này còn hết hồn, tưởng 2 câu trên bàn thờ cúng :Hai câu

thờ

đó trong tiếng trung là như thế này Bác :Bài 6 có đoạn này không sai, nhưng lập 1 ý 2 lần và đã có ở trong 2 bài trên liền kề : ” Đoạn này thì sai thật :

ptm0412 đã viết:

Bài 6 có đoạn này không sai, nhưng lập 1 ý 2 lần và đã có ở trong 2 bài trên liền kề: ” Nó còn có Thượng tuần Trung Tuần Hạ Tuần nữa cơ. theo mình hiểu nó là một vòng hay kiểu như là cái thời kỳ mà sẽ chắc như đinh tới. Hán Việt nó cũng chỉ là Tuần thôi. ví dụ như tuần ( một tuần mười ngày, một tháng chia thành ba tuần thượng tuần, trung tuần và hạ tuần ). “

Đoạn này thì sai thật: Còn Tuần nói về tuổi tác thì kiểu như đến tuổi hẹn hò lấy chồng, tuổi ngoài ba mươi .

Bài 7 đọc câu này còn hết hồn, tưởng 2 câu trên bàn thờ cúng :Hai câu

thờ

đó trong tiếng trung là như thế này Bác :

View attachment 248437

Nhấp chuột vào đây để lan rộng ra …

bài 6 em viết là do lúc đó chưa đọc các bài của các bác và cũng chưa tìm trên google ,chỉ đưa ra ý kiến ca nhân của mình hiểu.đấy là topic thư gian cũng không phải topic trợ giúp lặp lại ý để tính công chắc không cần nhắc tới quy tắc chứ bác? còn nếu không được thì Bác xóa bài giúp em! Cảm ơn Bác
Bài đã được tự động hóa gộp : 31/10/20

ptm0412 đã viết :

Đoạn này thì sai thật: Còn Tuần nói về tuổi tác thì kiểu như đến tuổi hẹn hò lấy chồng, tuổi ngoài ba mươi .

Nhấp chuột vào đây để lan rộng ra …

Đấy là em chung quy lại .vì tuần nó nói về khoảng thời gian.nên đấy là em lấy ví dụ chung là thếbài 6 em viết là do lúc đó chưa đọc những bài của những bác và cũng chưa tìm trên google, chỉ đưa ra quan điểm ca nhân của mình hiểu. đấy là topic thư gian cũng không phải topic trợ giúp lặp lại ý để tính công chắc không cần nhắc tới quy tắc chứ bác ? còn nếu không được thì Bác xóa bài giúp em ! Cảm ơn BácĐấy là em chung quy lại. vì tuần nó nói về khoảng chừng thời hạn. nên đấy là em lấy ví dụ chung là thế

Tiếng Việt hay Việt Ngữ cũng là tên gọi của tiếng Quảng Đông. Nhiều bác yêu nước chắc sẽ nhanh nhảu lên án.” Đến cả tên gọi của ngôn từ nước tao bọn mày cũng muốn chiếm làm của riêng luôn à ? “

Điều đáng chú ý nhất là Tiếng Việt nước ta có cách phát âm từ gốc Hán tương đồng với tiếng Việt Quảng Đông nhiều hơn là tiếng Quan Thoại – ngôn ngữ chủ đạo của Trung Quốc. Nhiều bác sẽ lại nhanh nhảu suy luận

” Chắc người Quảng Đông thời xưa có dây mơ dễ má gì đây nên lời nói giống nhau thế “

. Tuy nhiên các nhà ngôn ngữ học lại xếp Tiếng Việt Quảng Đông không chung nhóm với tiếng Việt ta hay xét về ngôn ngữ chúng ta với họ chả liên quan ông bà gì cả. Còn việc phát âm giống là do sự gần gũi về địa lý, các thương nhân buôn bán hay các quan lại binh lính vùng này được điều động qua cai trị nước ta cho thuận tiện nên ảnh hưởng đến cách phát âm tiếng Hán của dân ta. Tương tự như người Lào nói được tiếng Kinh ở giáp biên giới Nghệ An thì cũng lơ lớ giọng xứ Nghệ hay người Khmer ở miền Nam nói tiếng Kinh cũng theo giọng miền Tây.Theo tôi biết chuẩn nhất phải gọi là tiếng Kinh mới đúng. Vì không muốn những dân tộc bản địa số ít khác có cảm xúc bị ép học tiếng Kinh, những nhà giáo dục tất cả chúng ta đã đặt ra khái niệm ” Tiếng Việt ” để những dân tộc bản địa số ít khác ở nước ta cảm xúc như được học ngôn từ chung của nước Nước Ta chứ hổng phải là thứ tiếng của một dân tộc bản địa đang chiếm vai trò chủ yếu. Cũng vì yếu tố chính trị, ở Bắc Thái Lan có một nhóm dân tộc bản địa phần đông nói tiếng Lào ( hiển nhiên cũng là dân tộc bản địa Lào ) tuy nhiên cơ quan chính phủ Đất nước xinh đẹp Thái Lan không gọi ngôn từ ở đây là tiếng Lào mà gọi là ” tiếng Isan ” nhằm mục đích tránh những ảnh hưởng tác động từ nước Lào kế bên. Tiếng Việt hay Việt Ngữ cũng là tên gọi của tiếng Quảng Đông. Nhiều bác yêu nước chắc sẽ nhanh nhảu lên án. Nhưng thực tiễn đây là ngôn từ của hậu duệ những người địa phương đã từng sinh sống ở chủ quyền lãnh thổ nước Việt xưa ( cách đây hơn 2300 năm ) vì vậy mới được gọi là tiếng Việt. Cần biết rằng, sau hơn 1200 năm nước Việt bên Trung Quốc bị diệt, mãi đến thế kỷ thứ 10 nước ta mới Open cái tên Việt trong quốc hiệu mà mở màn chính là Đại Cồ Việt. Trước đó, nước ta có những cái tên Văn Lang, Âu Lạc, Nam Cương, Lĩnh Nam, Vạn Xuân … và tuyệt nhiên không thấy nhắc đến từ Việt nào cả thậm chí còn rất hoàn toàn có thể lúc đó ông bà ta không nhận mình là người Việt. Điều đáng chú ý quan tâm nhất là Tiếng Việt nước ta cótương đồng với tiếng Việt Quảng Đông nhiều hơn là tiếng Quan Thoại – ngôn từ chủ yếu của Trung Quốc. Nhiều bác sẽ lại nhanh nhảu suy luận. Tuy nhiên những nhà ngôn ngữ học lại xếp Tiếng Việt Quảng Đông không chung nhóm với tiếng Việt ta hay xét về ngôn từ tất cả chúng ta với họ chả tương quan ông bà gì cả. Còn việc phát âm giống là do sự thân thiện về địa lý, những thương nhân kinh doanh hay những quan lại binh lính vùng này được điều động qua quản lý nước ta cho thuận tiện nên ảnh hưởng tác động đến cách phát âm tiếng Hán của dân ta. Tương tự như người Lào nói được tiếng Kinh ở giáp biên giới Nghệ An thì cũng lơ lớ giọng xứ Nghệ hay người Khmer ở miền Nam nói tiếng Kinh cũng theo giọng miền Tây .

Ba Tê đã viết :

Không thể coi “tiếng việt” là 1 cụm từ để viết thành “Tiếng việt”.
Nếu là thức ăn việt, con người việt, … thì viết sao?
Theo tôi thì phải là “thức ăn Việt”, “con người Việt” …
Trường hợp trên là do chữ tiếng đứng đầu dòng, đầu câu nên nó thành “Tiếng”, nếu giữa câu thì nó phải là “tiếng Việt”.
– (? không rõ có đúng không nhỉ) : Tôi không biết là đúng hay sai.

Nhấp chuột vào đây để lan rộng ra …

Dòng tôi tô đậm ở trên là đúng rồi. Hay ít nhất cũng đúng với đa số người Việt, trong đó có tôi.
Cách viết như ở bài #13 (Hà nội, Sài gòn, …) là một trong những cách viết xưa. Lưu ý cụm từ “một trong những” có nghĩa là có người dùng, người không. Tuy nhiên, nó chỉ dùng cho cụm tên kép (nhiều hơn 1 từ). Nói cách khác, người ta chỉ dùng cho Bình tây, hoặc Bình-tây; chứ không thể dùng cho Chợ bình tây – bắt buộc từ Bình phải viết hoa. Cách viết về sau này thì hoa hết, khoẻ, khỏi mất công lý luận (Hà Nội, Sài Gòn,…)

Chung quy lại, chỗ nào có từ “Việt” để chỉ người Việt, văn hoá Việt thì luôn luôn phải viết hoa. Chỉ không viết hoa khi nó mang nghĩa khác (điển hình, việt có nghĩa là vượt: ưu việt, chạy việt dã,…)Dòng tôi tô đậm ở trên là đúng rồi. Hay tối thiểu cũng đúng với đa phần người Việt, trong đó có tôi. Cách viết như ở bài # 13 ( Hà nội, Sài gòn, … ) là một trong những cách viết xưa. Lưu ý cụm từ ” một trong những ” có nghĩa là có người dùng, người không. Tuy nhiên, nó chỉ dùng cho cụm tên kép ( nhiều hơn 1 từ ). Nói cách khác, người ta chỉ dùng cho Bình tây, hoặc Bình-tây ; chứ không hề dùng cho Chợ bình tây – bắt buộc từ Bình phải viết hoa. Cách viết về sau này thì hoa hết, khoẻ, khỏi mất công lý luận ( TP. Hà Nội, TP HCM, … ) Chung quy lại, chỗ nào có từ ” Việt ” để chỉ người Việt, văn hoá Việt thì luôn luôn phải viết hoa. Chỉ không viết hoa khi nó mang nghĩa khác ( nổi bật, việt có nghĩa là vượt : ưu việt, chạy việt dã, … )

batman1 đã viết :

Trong từ điển Việt-Việt có:

– d. 1. Khoảng thời gian mười ngày, kể từ ngày mồng một, từ ngày mười một hoặc từ ngày hai mươi mốt trong tháng: Mỗi tháng có ba tuần là thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. 2. Khoảng thời gian mười tuổi một, tính từ một đến mười, từ mười một đến hai mươi…: Quá niên trạc ngoại tứ tuần (K).3. “Tuần lễ” nói tắt: Nghỉ hè tám tuần. 4. Thời kỳ: Tuần trăng mật; Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê (K). 5. Lần, lượt: Tuần rượu; Tuần hương.
– d. Người giữ việc canh gác trong làng trong thời phong kiến hay Pháp thuộc.
– “Tuần phủ” nói tắt: Lão tuần có ba vợ.

Như vậy tam, tứ, lục tuần là theo nghĩa 2 – khoảng thời gian 10 tuổi một. Tứ tuần có nghĩa 40 tuổi.

Tuần ở đây có nghĩa 4 là thời kỳ, lúc. Tức đã tới thời kỳ, tới lúc, tới độ cập kê, quan hệ trai gái, lấy chồng.

Nhấp chuột vào đây để lan rộng ra …

Cảm ơn bác và mọi người rất nhiều.Cảm ơn bác và mọi người rất nhiều .

Source: https://nanomachine.vn
Category: Tử vi

Nano Machine
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart