Xem ngày giờ tốt động thổ, làm nhà tháng 11 năm 1979 #Chi tiết nhất

Ngày tốt xấu trong tháng 11 năm 1979Ngày

Lịch dương

Tháng 11

Lịch âm
Tháng 9

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 1/11/1979 nhằm mục đích ngày 12/9/1979 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 2/11/1979 nhằm mục đích ngày 13/9/1979 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 3/11/1979 nhằm mục đích ngày 14/9/1979 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 4/11/1979 nhằm mục đích ngày 15/9/1979 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ hai, ngày 5/11/1979 nhằm mục đích ngày 16/9/1979 Âm lịch
Ngày Bính Tý, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể XEM NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THEO TUỔI
Chọn tháng ( Dương lịch ) :

Chọn tuổi :

Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 6/11/1979 nhằm mục đích ngày 17/9/1979 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 7/11/1979 nhằm mục đích ngày 18/9/1979 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ năm, ngày 8/11/1979 nhằm mục đích ngày 19/9/1979 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 9/11/1979 nhằm mục đích ngày 20/9/1979 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 10/11/1979 nhằm mục đích ngày 21/9/1979 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 11/11/1979 nhằm mục đích ngày 22/9/1979 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 12/11/1979 nhằm mục đích ngày 23/9/1979 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 13/11/1979 nhằm mục đích ngày 24/9/1979 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 14/11/1979 nhằm mục đích ngày 25/9/1979 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 15/11/1979 nhằm mục đích ngày 26/9/1979 Âm lịch

Ngày Bính Tuất, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi

Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 16/11/1979 nhằm mục đích ngày 27/9/1979 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ bảy, ngày 17/11/1979 nhằm mục đích ngày 28/9/1979 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 18/11/1979 nhằm mục đích ngày 29/9/1979 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 19/11/1979 nhằm mục đích ngày 30/9/1979 Âm lịch
Ngày Canh Dần, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ ba, ngày 20/11/1979 nhằm mục đích ngày 1/10/1979 Âm lịch
Ngày Tân Mão, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 21/11/1979 nhằm mục đích ngày 2/10/1979 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ năm, ngày 22/11/1979 nhằm mục đích ngày 3/10/1979 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 23/11/1979 nhằm mục đích ngày 4/10/1979 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 24/11/1979 nhằm mục đích ngày 5/10/1979 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Chủ nhật, ngày 25/11/1979 nhằm mục đích ngày 6/10/1979 Âm lịch
Ngày Bính Thân, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 26/11/1979 nhằm mục đích ngày 7/10/1979 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 27/11/1979 nhằm mục đích ngày 8/10/1979 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 28/11/1979 nhằm mục đích ngày 9/10/1979 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 29/11/1979 nhằm mục đích ngày 10/10/1979 Âm lịch
Ngày Canh Tý, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 11
Lịch âm
Tháng 10

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 30/11/1979 nhằm mục đích ngày 11/10/1979 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Mùi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể

Source: https://nanomachine.vn
Category: Tử vi

Nano Machine
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart