Tuổi Kỷ Dậu hợp với tuổi nào?

Tuổi Kỷ Dậu hợp và khắc với tuổi nào? Những tuổi hợp làm ăn với Kỷ Dậu 1969?

NAM MẠNG

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Sau đây là những tuổi hạp với tuổi Kỷ Dậu trong sự làm ăn, đó là những tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Việc vợ chồng nên chọn những tuổi này thì làm ăn được tốt, đó là những tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ.

Bạn kết duyên với những tuổi này thì đời bạn chỉ tạo được một cuộc
sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Canh Tuất, Bính
Thìn, Nhâm Tuất.

Đó là bạn kết hôn với những tuổi : Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Sửu. Những tuổi này rất khắc kỵ và không hạp với tuổi bạn về cả hai phương diện tài lộc cũng như tình duyên .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Tuổi Kỷ Dậu gặp tuổi kỵ trong sự làm ăn thì nên tránh hay không nên giao
thiệp về tiền bạc. Gặp tuổi kỵ về tình duyên thì nên âm thầm ăn ở với
nhau, không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt thân tộc một cách linh đình.
Gặp tuổi kỵ trong vấn đề con cái thì phải cúng sao giải hạn cho cả hai
tuổi và phải tùy theo sao hạn của từng năm thì sẽ giải được hạn, bạn nhớ
đừng nên bỏ qua có thể có hại.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Kỷ Dậu có những năm khó khăn nhứt trong cuộc đời là những năm vào
số tuổi 23, 26, 28, 36 và 42 tuổi, những năm này, làm ăn có thể bị thất
bại và gặp phải nhiều sự khó khăn trong cuôc sống.

NỮ MẠNG

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Sau đây những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, nên hợp tác làm ăn hay
giao dịch tiền bạc với những tuổi nầy thì có nhiều tốt đẹp cho cuộc đời,
đó là hợp tác hay giao dịch về tiền bạc với các tuổi: Tân Hợi, Nhâm Tý
và Giáp Dần.

Những tuổi trên rất hạp với tuổi Kỷ Dậu về đường tài lộc .

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Tuổi Kỷ Dậu nếu kết duyên với những tuổi nầy thì cuộc sống có thể tạo
được sang giàu, đó là các tuổi: Tân Hợi, Nhâm Kỵ, Giáp Dần, Đinh Tỵ và
Mậu Thân.

Vì những tuổi trên đây rất hạp với tuổi bạn về yếu tố tình duyên lẫn cả tài lộc, nên dễ tạo được đời sống sang giàu .
Nếu kết hôn với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với những tuổi : Canh Tuất, Bính Thìn. Vì những tuổi nầy chỉ hạp với bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi .
Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, đời sống của bạn sẽ không tạo được một đời sống trọn vẹn ấm cúng, trái lại sẽ phải chịu cảnh nghèo túng liên miên, đó là nếu bạn kết hôn với những tuổi : Quý Sửu, Đinh Mùi và Tân Sửu .
Những tuổi kể trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà cũng không hạp cả về đường tài lộc, nên chì sống trong sự nghèo túng mà thôi .
Những năm nầy bạn không nên kết hôn vì kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi : 18, 24, 29, 30, 36 và 41 tuổi .

Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ có nhiều chồng hay
sẽ phải gặp sự khó khăn trong việc lập gia đình, đó là những bạn nào
sanh vào sanh vào những tháng: 1, 2, 4, và 5 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Nếu kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi nầy bạn sẽ gặp cảnh biệt
ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là bạn hợp tác hay kết hôn với các
tuổi: Kỷ Dậu, Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Quý Mão.

Trên đây là những tuổi rất đại kị trong cuộc sống, không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn .
Gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhân không nên làm lễ thành hôn, hay
ra mắt gia đình, thân tộc. Trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về
tiền bạc. Trong gia đình, thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải
tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn
(ST)
Gặp tuổi kiêng cự trong việc hôn nhân gia đình không nên làm lễ thành hôn, hay ra đời mái ấm gia đình, thân tộc. Trong việc làm ăn thì không nên thanh toán giao dịch về tài lộc. Trong mái ấm gia đình, thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được hóa giải ( ST )

Source: https://nanomachine.vn
Category: Tử vi

Nano Machine
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart